BAŞVURU FORMU

Mesleki Bilgiler

Yazar ve Çevirmen Dernekleri Üyesi mi?

Dernek Hangi Ülkeye Ait:

Göl Yazıevi'ni tercih etme nedeni nedir ?

Konaklamak istediğiniz tarih aralıkları:

Sağlık Bilgileriniz

Kronik bir rahatsızlığınız var mı ?

Düzenli olarak kullandığınız ilacınız var mı ?

Alerjik Reaksiyonunuz var mı ?

Sigara Kullanıyor musunuz ?

Hiç ameliyat geçirdiniz mi? Ne zaman?

Acil Durumlarda Başvurulacak Kişi

Varsa Profesyonel Destekle İlgili Kişi Bilgileri

Not: Başvuru sahibinin yapacağı özel çalışma için gereksinim duyacağı profesyonel destek (çevirmen, vb.) isteği

Çevirmenler İçin

Akademisyenler İçin

Bursa şehri ile ilgili bir tez veya araştırma hazırlığında olması,Bağlı olduğu üniversite ile ilişkisini gösterir belge Tez ise danışmanından bir mektup ve tezin hangi aşamada olduğunu bildirir rapor, Başvuru sahibinin yazdığı tez ya da araştırmanın ayrıntısını anlatan bir başvuru metni.