Başvuru Koşulları

Yazarlar ve şairler için;
En az iki kitabının, kataloğunda basılı 100 kitap olan bir yayınevi tarafından yayımlanmış olması,

Çevirmenler için;
Yapacağı çeviriye dair yayımcıyla imzalanan sözleşme örneği,
Çevirdiği en az 1 kitabın yayımlanmış olması,

Akademisyenler  ve araştırmacılar için;
Bursa ile ilgili bir tez veya araştırma hazırlığında olması,
Bağlı olduğu üniversite ile ilişkisini gösterir belge,
Tez ise danışmanından bir mektup ve tezin hangi aşamada olduğunu bildirir rapor,
Başvuru sahibinin yazdığı, tez ya da araştırmanın ayrıntısını anlatan bir başvuru metni.

* Göl Yazıevi Süreli Konaklama Sözleşmesi
* Göl Yazıevi Konaklama Hizmet Talimatı